Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc khi...

Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc khi thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhấ...

3
Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc khi thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965) là:
Bước đầu hình thành cơ cấu kinh tế mới, chủ yếu là cơ cấu công – nông nghiệp. Cải tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH. Phát triển công – nông nghiệp, tiếp tục cải tạo XHCN, tăng cường thành phần kinh tế.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phát triển công – nông nghiệp, tiếp tục cải tạo XHCN, tăng cường thành phần kinh tế.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP