No sooner had she put the telephone down...

No sooner had she put the telephone down than her boss rang back.

0
No sooner had she put the telephone down than her boss rang back.
Scarcely had she put the telephone down when her boss rang back.She had hardly put the telephone down without her boss rang back.Hardly she had hung up, she rang her boss immediately.As soon as her boss rang back, she put down the telephone.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Scarcely had she put the telephone down when her boss rang back.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP