Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng...

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa của bản Hiến pháp tháng 1...

1
Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng ý nghĩa của bản Hiến pháp tháng 11 - 1993 ở Nam Phi
Đưa Nam Phi trở thành một nước Cộng hòa. Lật đổ chủ nghĩa thực dân cũ ở Nam Phi.Đưa Nenxơn Mandela lên làm Tổng thống.Xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apacthai.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apacthai.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP