Nội dung nào giải thích không đúng nhận...

Nội dung nào giải thích không đúng nhận định “thế kỉ XX là thế kỉ của...

0
Nội dung nào giải thích không đúng nhận định “thế kỉ XX là thế kỉ của giải trừ chủ nghĩa thực dân”?
Xóa bỏ hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc thế giới.Làm thay đổi to lớn và sâu sắc bản đồ chính trị trên thế giới.Các nước đế quốc từ bỏ âm mưu can thiệp vào nội bộ các nước.Dẫn đến sự “xói mòn”, tan rã của trật tự thế giới “hai cực” Ianta.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Các nước đế quốc từ bỏ âm mưu can thiệp vào nội bộ các nước.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP