Nội dung nào sau đây thể hiện bình...

Nội dung nào sau đây thể hiện bình đẳng trong lao động?

0
Nội dung nào sau đây thể hiện bình đẳng trong lao động?
Người lao động và người sử dụng lao động cùng thỏa thuận để ký hợp đồng Bình đẳng trong việc hưởng quyền tự do ngôn luận. Cùng thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Tự do lựa chọn các hình thức kinh doanh.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Người lao động và người sử dụng lao động cùng thỏa thuận để ký hợp đồng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP