Ở 1 loài hợp tử bình thường nguyên...

Ở 1 loài, hợp tử bình thường nguyên phân 3 lần không xảy ra đột biến,...

0
Ở 1 loài, hợp tử bình thường nguyên phân 3 lần không xảy ra đột biến, số nhiễm sắc thể chứa trong các tế bào con bằng 624. Có 1 tế bào sinh dưỡng của loài trên chứa 77 nhiễm sắc thể. Cơ thể mang tế bào sinh dưỡng đó có thể là:
Thể ba nhiễm. Thể đa bội chẵn. Thể đa bội lẻ. Thể một nhiễm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thể một nhiễm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP