Ở bí quả tròn là tính tạng trội...

Chương 1: Các Thí Nghiệm Của Menđen Ở bí, quả tròn là tính tạng trội ...

0
Chương 1: Các Thí Nghiệm Của Menđen

Ở bí, quả tròn là tính tạng trội (B) và quả bầu dục là tính trạng lặn (b). Nếu cho lai quả bí tròn (Bb) với quả bí bầu dục (bb) thì kết quả F1 sẽ là.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

50% Bb : 50% bb

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP