Trong tế bào sinh dưỡng nhiễm sắc thể...

Chương 2: Nhiễm Sắc Thể Trong tế bào sinh dưỡng, nhiễm sắc thể tồn tạ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cặp NST tương đồng.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP