Thế nào là thể đồng hợp?...

Chương 3: ADN và Gen Thế nào là thể đồng hợp?

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Thể đồng hợp là Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP