Phản ứng hạt nhân nào sau đây không...

Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải phản ứng tỏa năng lượng?

0
Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải phản ứng tỏa năng lượng?
${}_{84}^{210}Po\to {}_{2}^{4}He+{}_{82}^{206}Pb$.${}_{7}^{14}N+{}_{2}^{4}He\to {}_{1}^{1}H+{}_{8}^{17}O$.${}_{0}^{1}n+{}_{92}^{235}U\to {}_{58}^{140}Ce+{}_{40}^{94}Z\text{r}+2{}_{0}^{1}n+6{}_{-1}^{0}e$.${}_{1}^{1}H+{}_{1}^{2}H\to {}_{2}^{3}He$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
${}_{7}^{14}N+{}_{2}^{4}He\to {}_{1}^{1}H+{}_{8}^{17}O$.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP