Phát biểu nào sau đây đúng khi nói...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn trong trường hợp bỏ qua lực
cản của môi trường?
A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì hợp lực tác dụng lên vật bằng không.
B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chậm dần.
C. Dao động của con lắc là dao động điều hòa.
D. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì T > P
B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần
C. Chỉ khi biên độ góc nhỏ thì dao động của con lắc mới là dao động điều hòa
D. Đúng

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP