Trong dao động điều hòa đồ thị của...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hòa, đồ thị của gia tốc phụ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hòa, đồ thị của gia tốc phụ thuộc vào tọa độ là
A. một đường elip.
B. một đường sin.
C. một đoạn thẳng.
D. một đường parabol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án : C Do a = -ω2x. đây là hàm bậc nhất với ẩn x nên đồ thị phụ thuộc là đoạn thẳng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP