Khi nói về một vật dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về một vật dao động điều hòa, ph...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?
A. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.

B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

C. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.

D. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Câu D sai vì cơ năng không biến thiên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP