Ánh sáng huỳnh quang của một chất có...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Ánh sáng huỳnh quang của một chất ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Ánh sáng huỳnh quang của một chất có bước sóng 0,5μm. Chiếu vào chất đó bức xạ có bước sóng nào dưới đây sẽ không có sự phát quang?
A. 0,2μm. B. 0,3μm. C. 0,4μm. D. 0,6μm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bước sóng của ánh sáng kích thích luôn ngắn nhơn bước sóng huỳnh quang, vậy bước sóng 0,6 μm không thể gây ra hiện tượng phát quang
chọn Đáp án D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP