Trong dao động điều hòa của con lắc...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật
A. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí cân bằng.
B. Tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo.
C. Có giá trị không đổi.
D. Tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và luôn hướng về vị trí cân bằng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án D
Lực phục hồi của con lắc lò xo :Fph = -kx
Nhận xét các đáp án :
A.Sai ,vì lực phục hồi có độ lớn tỉ lệ thuận với khoảngcacshh từ vật đến vị trí cân bằng và luôn hướng về vị trí cân bằng
B.Sai ,vì lực phục hồi chỉ tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo,khi lò xo nằm ngang. Lúc này Fph = -kx = -K∆ l
C.Sai ,vì lực phục hồi có giá trị thay đổi trong quá trình vật dao động
D.Đúng ,vì tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và luôn hướng về vị trí cân bằng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP