Một sóng cơ có tần số f truyền...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một sóng cơ có tần số f, truyền trên một...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một sóng cơ có tần số f, truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ v và có bước sóng λ.
Hệ thức đúng là?
A.$v=\lambda /f$

B.v=\lambda .f$

C.$v=2\pi \lambda .f$

D. $v=f/\lambda$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Biểu thức liên hệ v f = λ
chọn Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP