Mạch chọn sóng của một máy thu vô...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyế...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 30 μH và tụ điện có điện dung C, mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100m. Giá trị của C là
A. 93,8 pF. B. 0,59nF. C. 1,76pF. D. 3,12μF.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

$\lambda = 2\pi c\sqrt{LC}$

=> C= 9,38.10-11

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP