Khi nói về sóng điện từ phát biểu...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Khi nói về sóng điện từ, phát biểu...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng điện từ truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
B. Sóng điện từ là sóng ngang.
C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí.
D. Sóng điện từ có thể bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa 2 môi trường.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sóng điện từ truyền được trong rắn, lỏng, khí và cả trong chân không
chọn Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP