Định luật bảo toàn nào sau đây không...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Định luật bảo toàn nào sau đây khô...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Định luật bảo toàn nào sau đây không được áp dụng trong phản ứng hạt nhân?
A. Định luật bảo toàn điện tích. B. Định luật bảo toàn động lượng.
C. Định luật bảo toàn khối lượng. D. Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Định luật bảo toàn khối lượng không được áp dụng trong phản ứng hạt nhân
nên Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP