Một con lắc lò xo thực hiện các...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc lò xo thực hiện các dao động: (I) d...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc lò xo thực hiện các dao động: (I) dao động duy trì; (II) dao động điều hòa; (III) dao
động cưỡng bức; (IV) dao động cộng hưởng. Chọn phát biểu sai?
A. (I), (II), (IV) có chu kì bằng nhau và bằng chu kì dao động riêng.
B. (I), (III), (IV) có biên độ không thay đổi theo thời gian.
C. (II) là (I) khi có lực cản của môi trường.
D. (III) là (IV) khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án C
A.Phát biểu đúng,vì (I) ,(II),(IV)có chu kỳ bằng nhau và bằng chu ky dao động riêng
B.Phát biểu đúng ,(I) ,(III),(IV) có biên độ không thay đổi theo thời gian .
C.Phát biểu sai ,vì khi có lực cản môi trường thì dao động điều hòa sẽ trở thành dao dộng tắt dần
D.Phát biểu đúng ,vì khi tần số của ngoại lực cững bức bằng tần số dao động riêng thì dao động cưỡng bức có hiện tượng công hưởng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP