Một vật dao động điều hòa khi đang...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì
A. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.
B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.
C. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm.
D. độ lớn vận tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A.Đúng ,vì một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì vecto vận tốc ngược chiều với vecto gia tộc
B.Sai ,vì độ lớn vận tốc giảm còn độ lớn gia tốc tăng.
C.Sai ,vì vận tốc có giá trị âm ,còn gia tốc có giá trị dương.
D.Sai ,vì độ lớn vận tốc giảm còn độ lơn gia tốc tăng

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP