Chọn phương án đúng Quang phổ liên tục...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Chọn phương án đúng. Quang phổ liên tục của m...

4
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Chọn phương án đúng. Quang phổ liên tục của một vật nóng sáng
A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.
B. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật.
C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát
chọn Đáp án C

Gửi 5 năm trước

1
C – Nguyễn Thị Bích Thảo5 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP