Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiế...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động:
A. Với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. B. Với tần số bằng tần số dao động riêng.
C. Với tần số lớn nhất, biên độ lớn nhất. D. Với tần số lớn nhất, biên độ lớn nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án B
Nhận xét các đáp án:
A.Sai ,vì cộng hưởng cơ thực chất vẫn là dao động cưỡng bức nên tần số dao động bằng tần số của ngoại lực .mà tần số ngoại lức lại bằng tần số rieng nên tần số dao động bằng tần số riêng
B.Đúng,vì tần số dao động bằng tần số dao động riêng
C.Sai,vì dao động với biện độ lơn nhất ,nhưng tần số không phải lơn nhất.
D.Sai vì cộng hưởng cơ,biên độ dao động đạt giái trị lớn nhât.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP