Phát biểu nào sau đây là sai ?...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu nào sau đây là sai ? Đối với dao độn...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu nào sau đây là sai ? Đối với dao động tắt dần thì
A. biên độ dao động giảm dần theo thời gian.
B. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
C. tần số giảm dần theo thời gian.
D. cơ năng giảm dần theo thời gian

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án : C Trong dao động tắt dần, A giảm dần khiến W giảm dần theo, đồng thời ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP