Khi nói về dao động cưỡng bức phát...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sa...

1
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức
B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức
C. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức
D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án : A
B. Sai vì dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì
C. Sai vì Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức
D. sai vì biên độ của dao động cưỡng bức chỉ tỉ lệ thuận với biên độ của ngoại lực cưỡng bức

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP