Phát biểu nào sau đây là đúng? A...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Phát biểu nào sau đây là đún...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi hoà tan axit, bazơ hặc muối vào trong nước, tất cả các phân tử của chúng đều bị phân li thành các iôn.

B. Số cặp iôn được tạo thành trong dung dịch điện phân không thay đổi theo nhiệt độ.

C. Bất kỳ bình điện phân nào cũng có suất phản điện.

D. Khi có hiện tượng cực dương tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật ôm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D nhé bạn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP