Trong các dung dịch điện phân điện phân...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Trong các dung dịch điện phâ...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Trong các dung dịch điện phân điện phân , các ion mang điện tích âm là
A. gốc axit và ion kim loại.

B. gốc axit và gốc bazơ.

C. ion kim loại và bazơ.

D. chỉ có gốc bazơ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP