Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng -...

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Góc giữa 2 đường thẳng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Góc \(\phi (0^o \le \phi \le 90^o)\) giữa 2 đường thẳng:

\(Ax+By+Cy=0 \)\(Ax' + By' + C' = 0\)

\(cos\phi = \dfrac{\vert{\vec{n}.\vec{n'}}\vert}{\vert{\vec{n}}\vert.\vert{\vec{n'}\vert}} = \dfrac{\vert{AA' + BB'}\vert}{\sqrt{A^2 + B^2}. \sqrt{A'^2 + B'^2}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP