Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng -...

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Khoảng cách từ 1 điểm tới đường ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khoảng cách từ điểm \(M(x_o;y_o)\) đến đường thẳng \(\Delta\):

\(d(M,\Delta)= \dfrac{\vert{Ax_o+By_o+C}\vert}{\sqrt{A^2+B^2}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP