Hệ thức lượng trong tam giác - Công...

Hệ thức lượng trong tam giác - Công thức tính độ dài trung tuyến tron...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức:

\(m_a= \sqrt{\dfrac{b^2+c^2}{2}-\dfrac{a^2}{4}}\)

\(m_b= \sqrt{\dfrac{a^2+c^2}{2}-\dfrac{b^2}{4}}\)

\(m_c= \sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}-\dfrac{c^2}{4}}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP