Phương pháp tọa độ trong không gian -...

Phương pháp tọa độ trong không gian - Các công thức về Parabol

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

  • Phương trình chính tắc của Parabol: \((P): y^2 = 2px\)
  • Tiêu điểm: \(F(\dfrac{p}{2};0)\)
  • Phương trình đường chuẩn: \(x=-\dfrac{p}{2}\)
  • Phương trình tiếp tuyến với (P) tại \(M(x_o;y_o) \in (P):\) \(y_oy=p(x_o+x)\)
  • Điều kiện tiếp xúc của (P) và (\(\Delta\)): \(Ax+By+C=0\); \(2AC = B^2p\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP