Hệ thức lượng trong tam giác - Định...

Hệ thức lượng trong tam giác - Định lí hàm số cosin

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

  • \(a^2=b^2+c^2 - 2bccosA\)
  • \(b^2=a^2 + c^2 - 2accosB\)
  • \(c^2=a^2 +b^2 - 2abcosC\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP