Please cut my hair _______ the style in...

Please cut my hair _______ the style in this magazine.

0
Please cut my hair _______ the style in this magazine.
the same long asthe same length likethe same length asthe same long like

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
the same length as

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP