I know you didn’t want to upset me...

I know you didn’t want to upset me but I’d sooner you _____ the whole...

0
I know you didn’t want to upset me but I’d sooner you _____ the whole truth yesterday.
have toldtoldcould have toldhad told

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
had told

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP