The company asked that employees ________ personal phone...

The company asked that employees ________ personal phone calls during...

0
The company asked that employees ________ personal phone calls during business hours.
not to acceptdidn’t acceptnot acceptwouldn’t accept

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
not accept

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP