Right now I attend __________ class Yesterday at...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Right now I (attend) __________ class. Yesterday ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

am attending - was attending

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP