She had to do the washing up but...

Viết Lại Câu She had to do the washing up but she didn't. She forgot ...

0
Viết Lại Câu

She had to do the washing up but she didn't.
She forgot _______________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

She forgot doing the washing up.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP