Số nghiệm của phương trình sin x +...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Số nghiệm của ...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 thuộc [0;3π] là:

A. 1 B. 0

C. 2 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP