Trong 0 2 π phương trình sin2x +...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Trong [0;2 π),...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Trong [0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 có tập nghiệm là:

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP