Phương trình sin πcos2x = 1 có nghiệm...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình ...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình sin(πcos2x) = 1 có nghiệm là:

A. x = kπ, k ∈ Z.

B. π+k2π, k ∈ Z.

C. π/2+kπ, k ∈ Z.

D. ±π/6+kπ, k ∈ Z.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vậy đáp án là D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP