Hàm số y = sin π 2-x +...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Hàm số y = sin...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Hàm số y = sin(π/2-x) + cotx/3 là hàm tuần hoàn với chu kì:

A. T = π.

B. T = 2π.

C. T = 3π.

D. T = 6π.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hàm số y1 = sin(π/2-x) có chu kì t1 = 2π/|-1| = 2π;

hàm số y2 = cot(x/3) có chu kì t2 = 2π/|1/3| = 3 π. suy ra hàm số đã cho y = y1 +y2 có chu kì t =bcnn(2,3).π = 6π.

vậy đáp án là d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP