Hàm số y = 2cos2x – 1 là...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Hàm số y = 2co...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Hàm số y = 2cos2x – 1 là hàm tuần hoàn với chu kì:

A. T = π.

B. T = 2π.

C. T = π2.

D. T = π/2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có y = 2cos2x – 1 = cos2x, do đó hàm số tuần hoàn với chu kì t = 2π/2 = π.

vậy đáp án là a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP