Phương trình sin2x = 1 có nghiệm là:...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình s...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình sin2x = 1 có nghiệm là:

A. π/2+k4π, k ∈ Z.

B. π/2+kπ, k ∈ Z.

C. π/4+k2π, k ∈ Z.

D. π/4+kπ, k ∈ Z.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Từ đó suy ra đáp án là D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP