Phương trình sinx = cosx có số nghiệm...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình ...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình sinx = cosx có số nghiệm thuộc đoạn [0;π] là:

A. 1

B. 4

C. 5

D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có sinx = cosx ⇔ sinx = sin(π/2 – x)

Do x ∈ [0;π] nên k = 0. Vậy chỉ cos1 nghiệm của phương trình thuộc [0;π].

Đáp án là A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP