Phương trình 2cosx - √3 = 0 có...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình ...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình 2cosx - √3 = 0 có tập nghiệm trong khoảng (0;2π) là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Do x ∈ (0;2π) nên tập nghiệm của phương trình là {π/6; 11π/6} . Vậy đáp án là A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP