Trong 0 π phương trình sinx = 1...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Trong [0;π],ph...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Trong [0;π],phương trình sinx = 1 – cos2x có tập nghiệm là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP