Phương trình tan x - π 4 =...

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác Phương trình t...

0
Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

Phương trình tan( x - π/4) = 0 có nghiệm là:

A. x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B. x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C. x = kπ, k ∈ Z. D. x = k2π, k ∈ Z.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP