Hàm số y = 2sinxcosx + cos2x có...

Chương 5: Đạo Hàm Hàm số y = 2sinxcosx + cos2x có giá trị lớn nhất là...

0
Chương 5: Đạo Hàm

Hàm số y = 2sinxcosx + cos2x có giá trị lớn nhất là

A. 3

B. 2√2

C. 2

D. √2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có y = sin2xcos2x = √2 sin(2x + π/4) nên giá trị lớn nhất của hàm số là √2.

đáp án là d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP