Sóng truyền trên một sợi dây Ở đầu...

Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định pha của sóng tới và c...

0
Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định pha của sóng tới và của sóng phản xạ chênh nhau một lượng bằng bao nhiêu?
\[\frac{3\pi }{2}+2k\pi \]. \[2k\pi \].\[\frac{\pi }{2}+2k\pi \]. \[\left( 2k+1 \right)\pi \].

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Sóng truyền trên sợi dây, tại đầu cố định sóng tới và sóng phản xạ luôn ngược pha nhau → Đáp án D
\[\left( 2k+1 \right)\pi \].

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP