Phương trình nào sau đây biểu diễn chuyển...

Phương trình nào sau đây biểu diễn chuyển động thẳng chậm dần đều? (\...

0
Phương trình nào sau đây biểu diễn chuyển động thẳng chậm dần đều? (\[x\] đơn vị là mét,\[t\] đơn vị là giây)
\[x=20-3t-2{{t}^{2}}\]. \[x=12-5t-3{{t}^{2}}\].\[x=100-40t\]. \[x=25-6t+4{{t}^{2}}\].

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Phương trình chậm dần đều \[x=25-6t+4{{t}^{2}}\] → Đáp án D
\[x=25-6t+4{{t}^{2}}\].

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP